Mokslinės studijos, atliktos su „ApaCare“ produktais:

 1. Mažina ėduonies susidarymo tikimybę
 2. Gydo prasidedantį ėduonį (remineralizuoja)
 3. Šviesesni ir spindintys dantys
 4. Užpildo ertmes dantų paviršiuje
 5. Apsauga nuo dantų apnašų ir lygesnis paviršius

 

1. Mažina ėduonies susidarymo tikimybę

Dantų pasta su hidroksilapatitu mažina ėduonies paplitimą tarp vaikų
(→ „ApaCare“ remineralizuojamoji dantų pasta)

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Ilgiau nei trejus metus vykdytame atsitiktinių imčių tyrime dalyvavo 181 vaikas (92 berniukai ir 89 mergaitės) iš skirtingų Japonijos mokyklų. Po pietų vaikai prižiūrimi valėsi dantis dantų pasta, kurioje buvo 5 proc. hidroksilapatito, o kontrolinė grupė naudojo pastą be hidroksilapatito. Kasmet buvo nustatomas dantų sveikatos (DMFT – naujų pažeistų, išgydytų, trūkstamų dantų) indeksas ir ėduonies pažeistų naujai išdygusių dantų skaičius.

Rezultatai

 • DMFT indeksas hidroksilapatito priemones naudojusioje grupėje buvo kur kas didesnis.
 • Ėduonies pažeistų naujų išdygusių dantų skaičius šioje grupėje, palyginti su kontroline grupe, buvo kur kas mažesnis.

Ėduonies atvejų dažnumas (naujų pažeistų, išgydytų ir trūkstamų dantų rodiklis)
1. Įtraukti visi sveikti dantys tyrimo pradžioje.
2. Atsižvelgiama į visus tyrimo metu išdygusius dantis.

Naujų pažeistų, išgydytų, trūkstamų dantų (DMFT) rodiklis berniukai

Naujų pažeistų, išgydytų, trūkstamų dantų (DMFT) rodiklis mergaites

 

2. Gydo prasidedantį ėduonį (remineralizuoja):

Hidroksilapatito nanodalelės slopina prasidedantį ėduonį
(→ „ApaCare & Repair“ gydomasis gelis, „ApaCare Liquid“ burnos balzamas)

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Šio tyrimo tikslas buvo išnagrinėti sintetinių hidroksilapatito (HA) nanodalelių slopinamąjį poveikį dantų ėduoniui. HA nanodalelės buvo susintetintos vykdant Ca (H2PO4) nusodinimo reakciją. Ėduonis žiurkėms sukeltas panaudojant rūgšties tirpalą ir streptococcus mutans bakterijas. Emalio kietumas buvo matuojamas dešimt dienų po tirpalo mineralizacijos HA nanodalelėmis. Slopinamasis sintetinio HA nanodalelių poveikis dantų ėduoniui buvo nustatytas skalaujant tiriamųjų žiurkių dantis HA nanodalelių tirpalu.

Rezultatai
Transmisiniu elektroniniu mikroskopu buvo nustatyta, kad sausintos dalelės buvo adatos formos, 5–20 nm (skersmens) x 50 nm, o sukepintos HA dalelės buvo sferinės ir mažesnės negu 100 nm. Remineralizacijos tyrimas atskleidė, kad skirtingų formų HA nanodalelių tirpalas stiprino ėduonies dirbtinai pažeistus dantis ir gerino remineralizaciją. Tyrimas su gyvūnais parodė, kad sausintos HA nanodalelės slopino ėduonies požymius. Geras HA nanodalelių gebėjimas sugerti tiek seilių baltymus, tiek gliukanus padėjo sumažinti arba pakeisti dantų paviršiuje esančias bakterijų kolonijas.

ApaCare gydo prasidedantį ėduonį (remineralizuoja)

Šaltinis: Kuilong L, Xiangcai M, Jiuxing Z, Xingyi L, Xingyi L, Meiling Z: Inhibitory Effect of Synthetic Nano-Hydroxyapatite on Dental Caries.Key Engineering Materials 336–338, 1538–1541 (2007).

Hidroksilapatito suspensijos skatina remineralizaciją
(→ „ApaCare & Repair“ gydomasis gelis, „ApaCare“ remineralizuojamoji dantų pasta)

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Šviesiniu mikroskopu (kuriame naudojama poliarizuotos šviesos mikroskopija), skenuojančiu elektroniniu mikroskopu, rentgeno spinduliais (kontaktinė mikroradiografija) ir mikrojutikliu buvo atliktas dirbtinai sukelto ėduonies tyrimas prieš ir po apdorojimo dirbtinių seilių ir hidroksilapatito suspensija.

Rezultatai
Naudojant vandeninę hidroksilapatito suspensiją emalio paviršiaus (1) ir po šiuo paviršiumi esančių zonų (2) remineralizacija padidėjo.

Hidroksilapatito suspensijos skatina remineralizaciją

Šaltinis: Okashi T, Kani T, Isozaki A, Nishida A, Shintani H, Tokumoto T, Ishizu E, Kuwahara Y, Kani, M: Remineralization of artificial caries lesions by Hydroxyapatite. I Dent Health 41, 214–223 (1991).

Bendras hidroksilapatito nanodalelių ir NaF poveikis ankstyvųjų ėduonies sukeltų pažeidimų remineralizacijai
(→ „ApaCare“ remineralizuojamoji dantų pasta)

Ėduonies sukeltų pažeidimų remineralizacija

HA nanodalelių VHN vertės pasitelkus mėginio panardinimo modelį

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti bendrą dantų pastos su fluoridu ir HA nanodalelėmis poveikį ankstyviesiems ėduonies sukeltiems žmogaus dantų emalio pažeidimams naudojant in vitro remineralizacijos ir gydymo ciklo modelį. Buvo paimti keturiasdešimt aštuoni žmogaus dantų emalio mėginiai, kurių kiekvieno Vikerso kietumo rodiklis (VHN) buvo 25–45. Visi mėginiai buvo dirbtinai demineralizuojami 48 val. Visi mėginiai buvo suskirstyti į 8 grupes (kurioms buvo naudojamas atitinkamai 0 proc., 1 proc., 5 proc., 10 proc. HA nanodalelių tirpalas distiliuotame vandenyje ir tokios pat koncentracijos HA nanodalelių tirpalo ir 0,05 proc. NaF tirpalo mišinys). Mėginiai buvo inkubuoti pagal in vitro remineralizacijos modelį. Įmerkus mėginius į apdorojimo ir remineralizacijos tirpalą 12 val., buvo išmatuotas kiekvieno mėginio 24 val. VHN. Tas pats rodiklis dar kartą buvo išmatuotas praėjus 48 valandoms. Visų mėginių emalio paviršius buvo tirtas konfokaliniu skenuojančiu lazeriniu mikroskopu ir transmisiniu elektroniniu mikroskopu. Duomenų statistinis reikšmingumas buvo įvertintas pagal vieno metodo ANOVĄ ir Dunkano stjudentizuotą intervalo tyrimą. Vertė p < 0,05 buvo laikoma reikšminga.

Rezultatai
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad remineralizacijos laipsnis, išmatuotas kaip VHN vertės, grupėse, kuriose buvo naudojamas NaF, buvo didesnis negu grupėse, kuriose buvo naudojamas tik distiliuotas vanduo. Remineralizuotų emalio mėginių VHN po 48 val. apdorojimo buvo didesnis negu juos apdorojus 24 val. Be to, remineralizacijos lygis didėjo, didėjant HA nanodalelių koncentracijai, ir grupėse, kuriose su HA nanodalelėmis buvo naudojamas ir NaF, buvo didesnis negu grupėse, kuriose buvo naudojamas tik distiliuotas vanduo (p < 0,05). Tiriant konfokaliniu skenuojančiu lazeriniu mikroskopu ir transmisiniu elektroniniu mikroskopu grupėse,
kurioms buvo taikomas HA nanodalelių tirpalas, buvo pastebėtos prie emalio prisitvirtinusios HA nanodalelės. Taigi HA nanodalelės dantų pastoje su fluoridu gali stiprinti remineralizacijos sinergiją. Galima daryti išvadą, kad HA nanodalelės 0,05 proc. NaF koncentracijos dantų pastoje gali padėti remineralizuoti ankstyvuosius ėduonies sukeltus pažeidimus.

 

3. Šviesesni ir spindintys dantys

Hidroksilapatito dantų pasta šviesina dantis, ir šie labiau spindi
(→ „ApaCare“ remineralizuojamoji dantų pasta, gydomasis dantų gelis „ApaCare & Repair“)

1 klinikinio tyrimo apibūdinimas
Tyrimui buvo naudojamas ištrauktas dantis, kuris apdorotas skirtingos hidroksilapatito koncentracijos dantų pasta (15 proc., 3 proc. ir 0 proc.) bei specialiomis pastomis (20 proc. ir 60 proc.). Šios pastos buvo sumaišytos su vandeniu santykiu 1:1, ir dantis 5 val. laikotarpiu buvo jomis valomas kas 15 min.

2 klinikinio tyrimo apibūdinimas
Dvylika nuo 20 m. iki 50 m. amžiaus savanorių, kurie anksčiau niekada nenaudojo dantų pastos su hidroksilapatitu, dvi savaites valėsi dantis dantų pasta be hidroksilapatito. Tyrimo pradžioje ir po dviejų savaičių buvo išmatuotas jų dantų šviesumas ir spindesys. Tada ši grupė buvo padalyta į dvi grupes: pirmoji naudojo 3 proc. koncentracijos dantų pastą, o antroji – 15 proc. Šviesumas ir blizgesys buvo matuojami po 2, 4 ir 6 savaičių.

Rezultatai

 • Skirtinga hidroksilapatito koncentracija neturėjo įtakos poliravimo savybėms.
 • Pasta su hidroksilapatitu valomi dantys šviesėjo.
 • Ryšys tarp poliravimo ir šviesinimo savybių nebuvo aptiktas.

Dantų spalvos ir spindesio sąryšis su hidroksilapatito koncentracija

Šaltinis. Niwa M, Sato T, Li W, Aoki H: Polishing and Whitening Properties of Toothpaste, J Mater Sci, Mater Med 12, 277–81 (2001).

4. Užpildo ertmes dantų paviršiuje

Hidroksilapatitas užpildo išbalintą emalį
(→ gydomasis dantų gelis „ApaCare & Repair“)

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Išvalyti ką tik ištraukto žmogaus danties emalio mėginiai buvo padengti nagų laku paliekant „langelį“, kuris apdorotas balinamuoju kremu su 35 proc. vandenilio peroksido. Vėliau išbalintos kai kurių mėginių dalys buvo 20 sekundžių poliruojamos hidroksilapatito turinčia suspensija. Tuomet skenuojančiu elektroniniu mikroskopu buvo atliktas paviršių spalvos įsiskverbimo bandymas ir lyginamasis tyrimas.

Rezultatai

 • Valytuose mėginiuose pastebėta valymo šepetėliu požymių.
 • Balintas paviršius buvo šiurkštesnis už nebalintą.
 • Balinti mėginiai, apdoroti hidroksilapatitu, buvo lygesni negu neapdoroti.
 • Spalva į balintus ir hidroksilapatitu neapdorotus mėginius įsiskverbė giliau negu į balintų ir hidroksilapatitu apdorotų mėginių grupę.

Šaltinis. Kawamata H, Nishio M, Fujita K, Ishizaki T, Hayman R, Ikemi T: Posterpresentation 82nd General Session & Exhibition of the IADR / March 2004.

 

5. Apsauga nuo dantų apnašų ir lygesnis paviršius

Hidroksilapatito suspensija lemia lygesnį dantų paviršių ir mažina bakterinių apnašų susidarymą
(→ „ApaCare Professional Home“)

Klinikinio tyrimo apibūdinimas
Ką tik ištraukto žmogaus danties emalio mėginiai standartinėmis sąlygomis buvo lygiai nupoliruoti ir apdoroti trijų rūšių poliravimo pasta su vis didesniu RDA numeriu (120 / 170 / 250), o vėliau atlikta remineralizacija dantų pasta su hidroksilapatitu. Paviršius buvo ištirtas skenuojančiu elektroniniu mikroskopu, siekiant nustatyti streptococcus bakterijų kolonijas.

Rezultatai

 • Mėginių šiurkštumas didėjo didėjant RDA numeriui.
 • Hidroksilapatito pasta apdoroto paviršiaus šiurkštumas tapo mažesnis negu prieš poliruojant.
 • Po poliravimo SM bakterijų kolonijų susidarymo greitis reikšmingai padidėjo, tačiau jį pavyko sėkmingai sumažinti naudojant hidroksilapatito suspensiją.

Emalio mėginių vidutinis paviršiaus šiurkštumas

Bakterijų S. mutants kolonijų susidarymas ant emalio mėginių

Šaltinis. Nishio M, Kawamata H, Fujita K, Ishizaki T, Hayman R, Ikemi T: A new enamel restoring agent for use after PMTC. Posterpresentation 82nd General Session & Exhibition of the IADR/March 2004.